Sorry, this episode is not currently available

An Gearasdan v Cill Mhàillidh/Fort William v Kilmallie

Camanachd Bheò còmhla ri Uisdean MacIllInnein. An Gearasadan agus Cill Mhàillidh a' dol am bad a' chèile airson a' chiad uair riamh air telebhisein ann an Prìomh Lìog na camanachd. Beò bho Phàirc na h-Àirde anns a' Ghearasdan.

Shinty with Hugh Dan MacLennan. Local rivals Fort William and Kilmallie meet for their first ever televised league derby match in shinty's Orion Premiership. Live from An Aird, Fort William.

2 hours

Last on

Sun 26 Aug 2012 21:05