Main content
Sorry, this episode is not currently available

05/06/2012

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann còmhla ri Mòrag!

Post-d - mor@bbc.co.uk / fòn an asgaidh 08000 96 7050 [calls free from BT landlines]

Morag Macdonald's lively banter and great choice of music.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 5 Jun 2012 10:03

Music Played

 • Anna Murray

  Bean a Chotain Ruaidh

  • Tri Nithean - Three Things.
  • Lochshore.
  • CDLDL-1293.
 • John Hoddan Macdonald

  S Truagh Tha Mi 's Gun Bhean Agam

  • S Air Feasgar Soileir Samhraidh.
  • WHITE LABLE.
  • NA-NA.
 • Neil Barron and his Scottish Dance Band

  Postie's Jig: Lassie Come & Dance Wi' Me/It's Nice To Get Up In The Morning/The Saftest O'

  • Scottish Dances Vol 2.
  • HIGHLANDER MUSIC.
  • HRMCD-502.
 • Archie Grant

  A Fagail Bhornais

 • Duncan Johnstone

  Duncan Johnstone/Judges' Dilemma/Donella Beaton

  • Bows And Drones.
  • Shoreglen.
  • SG-2002.
 • Dena Graham

  Mheall Thu, Mheall Thu Mi

 • Rita & Mary Rankin

  Oran Luathaidh/Rannie Maclellan's Jig/Mcinerney's Fancy Jig

  • Lantern Burn.
  • INGOLD RECORDS.
  • INGOLD-2001-2.
 • Dena Graham

  Mheall Thu, Mheall Thu Mi

 • Decker Forrest

  Dr Allan Macdonald/Chaneil Fonn Air An Nighean Dubh/Sgitheanach An Earbaill Fhada/De Tha S

  • Aon.
  • STIUIDIO OSTAIG.
  • SOCD 001.
 • Norman Maclean

  Horo Lettaidh Bhig

 • Rona Wilkie

  Bha Mise 'n Raoir

 • Donald Archie Mackinnon

  Bu chaomh leam bhith mireadh

 • Allan Maclean

  Tha Mis Nis An Duil

 • Cantrip

  Moladh an Ruis air a Phraidheagh le Cneamh 's Uisge Beatha; Tom's Incredible Table; The Ot

  • Silver.
  • FootStompin' Records.
  • CDFSR-1717.
 • Mairi MacInnes with The Glasgow Gaelic Choir

  Is Gaidheal Mi -The Feeling Inside

  • Gaelic Women.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX-172.
 • Eann Nicolson & The Wick Scottish Band

  In Praise Of Islay/Eilidh/Sound Of Mull

  • Welcome to the Highlands Volume Three - Caithness Shores.
  • Ross Records.
  • CDGR-189.
 • Denis Carey

  The Cosy Gap/Cat On The Car/The Lively Bunch

  • Moving On.
  • FIVE LINE RECORDS.
  • FL08-013.
 • Archie Mactaggart

  Duthaich Mhicleoid

  Artist: Cameron Mackichan

  • Himself and Myself.
  • Shielburn.
  • SHIELCD-014.
 • Canntaireachd

  Ma Theid Mise Tuilleadh

  • Canntaireachd.
  • FEISEAN NAN GAIDHEAL.
  • CANNCD-01.
 • Dick Lee

  Maggie's Reel/The Slippit Bar/Paddy in the Sauna

  Artist: Hamish Moore

  • The Bees Knees.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-202.
 • Pipe Major Donald MacLeod

  An T Eilean Muileach

 • Chrissie Maceachan

  Ille Dhuinn O'n Dh'fhag Thu Mise

 • Bobby Macleod

  Kiss Me Quick My Mither's Coming The Original/Storrars Hornpipe/Polworth On The Green

  • Vintage 78's Vol 2.
  • KILMORY RECORDS.
  • KRCD-0302.
 • Donald Archie MacPhail

  Suidhidh Sinn A Mhain Gu Socair

 • Mànran

  An Eala Bhan

  • Manran.
  • MANRAN RECORDS.
  • MAN02.
 • Anna Massie Trio

  Calum Ross; Boadicea; Tune for Emily

  • The Missing Gift.
  • Foot Stompin Records.
  • CDFSR-1732.

Broadcast