Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

17/05/2012

Tha an Riaghaltas air a ràdh gum faod tòrr de luchd obrach na Seirbheis Chatharra obrachadh bhon taigh fhads a tha na Geamannan Oilimpigeach a' gabhail àite ann an Lunnain - ach a bheil sinn buailteach a bhith air ur tarraing gu rudan eile ma tha sinn ag obair bhon dachaigh?

Cluinnidh sinn beachd Marie NicMhathain air an dealbh ùr "Dark Shadows" a chaidh a stiùireadh le Tim Burton.

Agus thèid farpais-cheist a chumail ann an Dùn Èideann air an ath mhios. Tha an tè seo ainmeil air sgàths cho doirbh 'sa tha e na freagairtean fhaighinn ceart. Cluinnidh sinn mun tàladh a tha ann a bhith an luìb farpais-cheist bho dhaoine a tha a-dol an sàs annta a-rithist agus a-rithist.

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Thu 17 May 2012 12:03