Main content

Canu Protest

Y cerddor Griff Lynch sy'n canolbwyntio ar wleidyddiaeth a chanu pop Cymraeg yn y cyfnod rhwng 1979 a 1997. Musician Griff Lynch focuses on politics and Welsh pop music 1979-1997.

Ar gael nawr

Ar hyn o bryd, does dim penodau ar gael