Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

06/04/2012

Air aoigheachd ann am prògram na mìos seo tha Gilleasbuig MacFhearghais agus Iain Dòmhnallach. Tha seanchas againn cuideachd ri Uilleam Aonghas MacMhathain à Lèodhas aig cuir air bhog an leabhar bàrdachd ùr aige fhèin.

Joining Mark Wringe to discuss the book of the month are Gilleasbuig Ferguson and Iain MacDonald. We also have a conversation with William Angus Matheson from Lewis at the launch of his new poetry book.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 8 Apr 2012 15:30