Sorry, this episode is not currently available

1986

Alba, Alba 1980s Episode 7 of 10

Sealladh air na sgeulachdan a bh' anns na naidheachdan ann an 1986 cuide ri taghadh de cheòl na bliadhna. Nam measg: Geamannan a' Cho-fhlaitheis ann an Dùn Èideann, am Prionnsa Teàrlach agus a' Bhana-phrionnsa Diana ann an Sealtainn agus leabhar mu chainnt Ghlaschu 'The Patter' air fhoillseachadh. Am measg na taghaidhean ciùil tha Europe le The Final Countdown, Berlin le Take My Breath Away agus Falco le Rock Me Amadeus.

Experience some of the stories hitting the headlines in 1986 through archive footage and the year's chart hits. The Commonwealth Games are held in Edinburgh, Prince Charles and Princess Diana visit Shetland and a book about the Glaswegian dialect, 'The Patter', becomes a hit. The year's chart hits include Europe's The Final Countdown, Berlin's Take my Breath Away and Falco's Rock Me Amadeus.

Release date:

30 minutes

Last on

Sat 22 Oct 2016 20:30