2012

2012

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i geisio cyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.

Ar gais

Dyw'r rhaglen yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Ar y Radio

Dim darllediadau i ddod

Darllediad diwethaf

Pob pennod blaenorol