Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

18/12/2011

Air an t-seachdain seo ann an Dèanamaid Adhradh bho thasglann a' BhBC cluinnidh sinn seirbheis a chaidh a chraoladh anns an t-Sultain 1995 còmhla ris an Oll Dòmhnall Meek a bha aig an àm os cionn Roinn Cheilteach Oilthigh Obar Dheathain.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm a leanas:

Salm 84: 11-12 air fonn Moravia, os cionn an t-seinn Doneil Màrtainn le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chrosboist

Salm 43: 3-4 air fonn Kilmarnock, os cionn an t-seinn Iain MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chille Bhrìghde an Ear.

Leughadh: Eòin 8: 12-20

Gaelic religious service from BBC archives from 1995 conducted by Professor Donald Meek then head of Celtic Studies at Aberdeen University.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 18 Dec 2011 21:00