Sorry, this episode is not currently available

Episode 3

Caman Episode 3 of 6

Ann an Caman an t-seachdain sa, tha Niall Mac a' Phì bho sgioba a' Ghearastain ann an cuideachd a bhràmair aig taisbeanadh faisean. Tha athair Daibhidh Mac a' Phearsain a' bruidhinn gu onarach mu thinneas a mhac agus tha clann Bhorthwick a' deisleachadh airson an geam mòr an aghaidh Baile Ùr an t-Sleibh.

Fort William's Niall McPhee joins his award-winning fashion designer girlfriend Judy Clark at her latest show, David Macpherson's dad speaks candidly about his son's illness and the Borthwick family face rivals Newtonmore in the first old firm game of the season.

Release date:

30 minutes

Last on

Mon 9 Nov 2015 20:30