Sorry, this episode is not currently available

A' Bhruich Bhrùideil' / 'Clàr-dhealbh na h-Aingidheachd'

LOSE, Series 2 Episode 1 of 13

A' Bhruich Bhrùideil

Tha Bholtar airson cur às do àm bracaist - le gath cumhachdach a ni uighean an t-saoghail cho cruaidh 's nach gabh am briseadh. Ach tha am plana a' dol iomrall air.

Bholtar sets his sights on destroying breakfast time - by using a ray to make eggs uncrackable.

Clàr-dhealbh na h-Aingidheachd

A' sgrìobhadh ainm ann an cement fliuch, tha Bholtar a' tuigsinn gu bheil e air samhla olcas a chruthachadh nach gabh a thoirt air falbh.

When Bholtar doodles his name in wet cement, the villain sees a way of leaving a permanent evil mark.

Release date:

20 minutes

Last on

Tue 5 Jan 2016 18:10