Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

17/07/2011

Os cionn an t-seirbheis tha an t-Urr Dòmhnall Iain Moireasdan, ministear-cuideachaidh aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart sna Hearadh.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na seinnean a leanas:

Salm 98: R1-2, os cionn an t-seinn Eoin Dòmhnallach air fonn London New le taic bho choithionail Eaglais na h-Alba, Port Rìgh.

Salm 118: R15-16, os cionn an t-seinn Dòmhnall A Mac a' Phiocair air fonn Coleshill le taic bho choithional Eaglais Shaor an t-Oib.

Salm 72: R18-19, os cionn an t-seinn Aonghas Dòmhnallach air fonn Steòrnabhagh le taic bho choithional Seminary na h-Eaglaise Saoire.

Leughadh: Eoin 2: 1-11
Ceann teagaisg: Eoin 2.

Release date:

33 minutes

Last on

Sun 17 Jul 2011 15:00