Seonaidh/Shaun the Sheep, Series 1, Caora air Chuibhle Broadcasts