This programme is not currently available on BBC iPlayer

Am Politician

Morag Stiùbhart a toirt aithris air an uisge-bheatha bh'air bòrd an SS Politician a chaidh air tìr faisg air Èirisgeigh sa Ghearran 1941, na daoine chaidh a chuir dha'n phrìosan airson a thoirt aiste, agus a nochdadh airson a chiad uair an t-suim annasach de dh'airgiod Jamaiceanach a bh'air bòrd agus am bàta a dèanamh slighe gu Kingston agus New Orleans.

Morag Stewart reports on the whisky cargo aboard the SS Politician which went aground off Eriskay in February 1941, the men who were sent to jail for 'salvaging' it, and asks why the ship carried an intriguing amount of Jamaican currency on board as she made for Kingston and New Orleans.

Release date:

50 minutes

Last on

Wed 30 Dec 2015 19:10

Credits

Role Contributor
PresenterMorag Stewart