Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Fuil nan Innseanach (Transatlantic Ties)

In this story of the enduring power of family ties, Iain Morrison travels from his home in Lewis to Orkney and Canada in search of his roots within Canada's aboriginal community.

Turas Iain Moireasdan à Leòdhas gu prèiridh Chanada 's e a' sireadh eachdraidh beatha a shean-shean sheanmhair, boireannach tùsanach a thàinig a dh'fhuireach a Leòdhas anns an naoidheamh linn deug.

Tha Iain Moireasdan, Iain a Bhilachan mar as fheàrr a dh'aithnichear e, a' ruith companaidh bhusaichean ann an Leòdhas. An uiridh, choinnich e ri cupall Innseanach às na Stàitean nuair a thurchair dhaibh a bhi air turas a bha e a' dèanamh ann an Leòdhas agus bhrosnaich seo e gus barrachd fhaighinn a-mach mu na ceangalan a th'aige fhèin ri na tùsanaich ann an Canada.

Thàinig sean-sean seanmhair Iain a dh'fhuireach a Leòdhas ann an meadhan an naoidheamh linn deug as deidh dhi a shean-shean sheanair a phòsadh anns an Talamh Fhuar far an robh esan ag obair aig Companaidh Bagh Hudson. Tha'm prògram seo a' leantainn turas Iain bho a dhachaidh ann an Leòdhas, gu Arcaibh agus prèiridh Chanada 's e a' sireadh eachdraidh beatha a shean-shean sheanmhair agus a' feuchainn ri daoine a bhuineas dha ann an Canada a lorg.

In this story of the enduring power of family ties over generations, Iain Morrison travels from his home in Lewis, to Orkney and Canada in search of his roots within Canada's aboriginal community.

A chance meeting with an American Indian chief and his wife visiting Lewis last year, inspired Lewis bus company owner and driver Iain Morrison from Barvas to find out more about his own roots in Canada's aboriginal community.

Iain's great great grandmother was one of a number of North American Indian women to come to Lewis in the 1800s as wives of Lewismen who worked for the Hudson's Bay Company in Canada.

1 hour

Last on

Mon 9 Mar 2015 22:30

Broadcasts