Sorry, this episode is not currently available

Clach na Dìochuimhne

Tha an t-eilthireach Glor airson clach na dìochuimhne fhaighinn air ais bho Mgr Greum ach chan eil cuimhne aig Mgr Greum cà do chur e am falach i. Tha Chris a faighinn lorg orra ach aig a cheart àm, tha a' chlach a' dubhadh a chuimhne. A-nis, 's gun cuimhne aige gur e buidheann dìomhair a th' anns an MBC, tha Chris a' toirt Jeremy dhan ionad mhaoir 's a' sealtainn an uidheam aca dha. An tig aig nam Maoir eile air Glor a ghlacadh 's cuimhne a th' uile duine a cheartachadh?

An alien called Glor Glenemore tries to break into Mgr Greum's house to steal the forget-me-stone that he has hidden. But Mgr Greum cannot remember where he put it. Chris finally finds it in the refrigerator but as he does, the stone actives itself and erases Chris's memory. Forgetting the MBC is a secret, Chris shows Jeremy the main club house headquarters and Jeremy tries to help them in their quest. Can MBC track down Glor Glenemore and help everyone to recover their memories?

Release date:

25 minutes

Last on

Sat 2 Nov 2013 17:05