Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

A Boy in Harris - An-Diugh

Donnie Macsween was a schoolboy when the BBC made 'A Boy in Harris' in the 1960s. This programme looks at his life since then, plus an opportunity to see the original documentary.

Bha Donaidh MacSuain na bhalach sgoile nuair a rinn am BBC 'A Boy In Harris' mu dheidhinn anns na seasgadan. Anns a' phrògram seo gheibhear cothrom am prògram iomraiteach seo fhaicinn a-rìthist agus bidh Donaidh a' bruidhinn mu bheatha bhon uairsin.

Donnie Macsween was a schoolboy when the BBC made 'A Boy in Harris' in the 1960s. This programme looks at his life since then and is an opportunity to see the original, acclaimed documentary once more.

1 hour

Last on

Sat 6 May 2017 23:00

Credit

Role Contributor
Interviewed Guest Donnie MacSween

Broadcasts