Main content
Sorry, this episode is not currently available

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail a' tighinn gu crìch agus tha Mairi Anna Nic Ualraig a' toirt thugaibh a chuirm chriochnachaidh bho Gallaibh.

The final prize-winners' concert at the Royal National Mod in Caithness. Mary Ann Kennedy introduces the main choral winners of the day.

2 hours

Last on

Fri 31 Dec 2010 17:15