Main content
This programme is not currently available

An Aifreann Ghàidhlig

Tha deich bliadhna bhon a thòisich am fear-ciùil ainmeil, Blair Dùghlas, air ceòl ùr a chruthachadh airson an Aifreann Ghàidhlig. New music for Gaelic mass, by Blair Douglas.

1 hour

Last on

Sun 4 Apr 2010 15:30

Broadcast