Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 20

Episode 20 of 25

Calum Alex MacMillan performs Psalm 37, Glasgow Gaelic Musical Association sing A Mhoire Mhìn-gheal, and Lachie MacLeod talks about the role religion plays in his life.

Salm 37 air a sheinn le Calum Ailig Mac a' Mhaolain, Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' seinn A Mhoire Mhìn-gheal, bidh Lachie MacLeòid ag innse dè a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha fhèin agus mu obair spioradail ann an Romania agus bidh Màiri Nic a' Ghobhainn a' leughadh à Ortha nan Gaidheal. Tha am prògram air aithris le Iain MacFhionghain.

Calum Alex MacMillan performs Psalm 37, Glasgow Gaelic Musical Association sing A Mhoire Mhìn-gheal, Lachie MacLeod gives a personal account of the role religion plays in his life and talks about his spiritual work in Romania, and Mary Smith reads from Carmina Gadelica. Presented by Iain MacKinnon.

29 minutes

Last on

Tue 17 Sep 2019 23:30

Clips

Credit

Role Contributor
Presenter Iain MacKinnon

Broadcasts