This programme is not currently available on BBC iPlayer

Tiugainn a Dhannsa

Thànaig crìoch air earrann de dh'eachdraidh chur-seachadan na Gàidhealtachd is nan Eilean nuair a dhùin tallachan -baile ann an iomadh ceàrnaidh. Chaidh tallachan ur an àrda ach is ann ag amas air feumalachdan ginealach ur a bha iad sin. Tha am prògram seo a' toirt beò a' rithist talla-bhaile. Dìreach mar thogalach sam bith eile tron là ach nuair a thuiteadh an oidhche agus a' thigeadh na brògan dannsa a-mach a bha mar saoghal eile.

Documenting the place of village halls at the heart of communities across Scotland throughout the 20th century. The tearing down of old village halls across the Highlands and Islands marks the end of an era. Balivanich, Carinish, Acharacle, Lochmaddy, Leverburgh, Shawbost, Vatersay, Aird, Ness, the Highlanders' Institute - many halls have been replaced by buildings which focus their attention on the needs of a very different generation. The programme is illustrated with hilarious and often nostalgic anecdotes of these special places, so small and unimpressive by the light of day, but which were transformed by night into meccas of music and dance.

Release date:

1 hour

Last on

Fri 20 Jan 2017 20:00