Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 5

Episode 5 of 25

Psalm 121 sung by Glasgow Islay Gaelic Choir, the Hymn 'S E an Tighearna Fhèin Mo Chiobair by Mairi MacInnes, and Rupa Citta Robertson tells her own personal faith story.

Salm 121 air a sheinn le Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu, an laoidh 'S E an Tighearna Fhèin Mo Chiobair le Màiri NicAonghais agus bidh Rupa Citta Robasdan ag innse mun phàirt a th¿ aig creideamh na beatha fhèin. Tha am prògram air aithris le Iain MacFhionghain.

Psalm 121 sung by Glasgow Islay Gaelic Choir, the Hymn 'S E an Tighearna Fhèin Mo Chiobair by Mairi MacInnes and Rupa Citta Robertson tells her own personal faith story. Presented by Iain MacKinnon.

29 minutes

Last on

Tue 18 Jun 2019 23:30

Credits

Role Contributor
Director Laura MacLeod
Producer Rebecca NicIllFhinnein
Presenter Iain MacKinnon

Broadcasts