This programme is not currently available on BBC iPlayer

An t-Hiortach

Ann am Bliadhna an Tilleadh Dhachaigh, tha Tormod Iain Mac Gillìosa, an aon fhireannach fhathast beò a rugadh ann a Hiort, a'tilleadh le mhac air turas dhrùidhteach gu Eilean àraich. Tha am fear-ciùil ainmeil, David Allison a toirt dhuinn mìneachadh ciùil air na deilbh tasg-lannach agus na h-iomhaighean sònraichte a chaidh a thogail dhen Eilean àlainn seo.

In this Year of Homecoming, Norman John Gillies, the last surviving male St Kildan, returns with his son for an emotional visit to his island birthplace. Acclaimed musician David Allison provides a musical interpretation of the archive footage and specially shot images of this magnificent island.

Release date:

1 hour

Last on

Fri 29 Jul 2016 20:00

Credits

Role Contributor
DirectorAlasdair MacLean
ProducerDonnie Macleod