Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Facal Oirbh 16

Caoil an earraich, no liath-rùisgean an earraich - b’ e sin ainm a bha air na mìosan nuair a bha biadh a’ gheamhraidh an ìre mhath air caitheamh, cha b’ ann a-mhàin dha na beathaichean ach cuideachd dha na daoine.

Bhiodh gu leòr mun àm seo a’ tionndadh ris a’ chladach airson beagan a chur ri annlan an taighe.

Cluinnear iomradh air an fheamainn a bha a’ fàs bho bhàrr a’ chladaich gu grunnd tràghad, agus an òrdugh anns am faighte iad, còmhla ri Iain NicIlleathain agus Mòr NicLeòid à Brù, Leòdhas.

Release date:

30 minutes

Last on

Tue 21 Apr 2009 22:00