Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Madame Ecosse

Winnie Ewing won Hamilton for the SNP in 1967. How did this Grande Dame of Scottish politics try to stop the world?

'Stad an saoghal, tha Alba ag iarraidh air bord!', sin a ghairm Winnie Ewing 's i air Hamilton a bhuanachadh do Phartaidh Naiseanta na h-Alba ann an 1967. Ach ciamar a dh'fhiach bhean-uasal poileataics na h- Alba ris an t-saoghal a stad? 'Stop the World - Scotland wants to get on!' said Winnie Ewing after winning Hamilton for the SNP in 1967. So how did this Grande Dame of Scottish politics try to stop the world?

1 hour

Last on

Fri 2 Dec 2011 21:00

Broadcasts