Main content
Sorry, this episode is not currently available

An siathamh là a' coiseachd Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd

A' dèanamh air Ceann Loch Lìobhainn, às dèidh Taigh a' Rìgh a ruighinn. Allan MacDonald and friends walk the West Highland Way. Today, Kingshouse to Kinlochleven.

Anns an dà fhichead bliadhna bho dh'fhosgail Slighe Taobh an Iar na Gàidhealtachd - a West Highland Way - 's iomadh duine a th' air a choiseachd, ged a b' ann le grian a sgàineadh nan creag, le deàrrsach ùisge a' gabhail dhaibh neo leis a' chuileag-bheag. Tha 96 mìle bho Mhuileann Dhaibhidh chun a' Ghearastan agus b’ ann aig toiseach na Sultain 2008 a thog Ailean Dòmhnallach, Christine Nic an t-Saoir agus Joan Chuimeanach orra airson a choiseachd bho cheann gu ceann ann a Muileann gu Gearasdan. Air an t-slighe tha sinn a' faighinn a-mach mu na craobhan, na h-eòin agus an fhiadh-bheatha a tha ri fhaicinn agus cuideachd mu eachdraidh na sgìre. Seo iad air an t-siathamh là agus iad a' dèanamh air Ceann Loch Lìobhainn 's iad air Taigh a' Rìgh a ruighinn an oidhche ron a sin. Chan eil Christine còmhla riutha an-diugh ach tha leisgeul math aice...

30 minutes

Broadcasts

  • Mon 8 Dec 2008 11:30
  • Mon 8 Dec 2008 22:00
  • Wed 12 Aug 2009 11:30
  • Wed 12 Aug 2009 22:00
  • Mon 23 Nov 2020 12:00
  • Mon 23 Nov 2020 22:00
  • Sun 29 Nov 2020 13:00