Main content

Y Talwrn

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i geisio cyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod

Ar gael nawr

Ar hyn o bryd, does dim penodau ar gael

Yn fuan

Dim darllediadau i ddod