Main content

Stori Fer Aled Hughes

Mae rhaglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd Cymru.

Mae "Stori Fer Aled Hughes" yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori fer o ddim mwy na 500 gair ar thema "Y Penblwydd", i gyd fynd a dathliadau penblwydd Sali Mali, un o brif gymeriadau llyfrau plant Cymru.

Mae pedwar categori – Iaith gyntaf blwyddyn 3 a 4, Ail iaith blwyddyn 3 a 4, Iaith gyntaf blwyddyn 5 a 6 ac Ail Iaith blwyddyn 5 a 6.

Bydd Aled yn darlledu ei raglen o ysgolion y pedwar enillydd yn ystod wythnos 21 i 25 Hydref (gyda chaniatâd yr ysgol / disgybl a'u rhieni/gwarchodwyr), a bydd yr enillwyr eu hunain yn derbyn rhodd gan y Cyngor Llyfrau.

Ifana Saville ac Anni Llyn yw’r beirniaid yn pori drwy'r straeon ac yn dewis y bedair stori orau.

Cofiwch - gall fod ar unrhyw bwnc o fewn thema "Y Penblwydd" ond mae'n rhaid i'r stori fod yn ffuglen ac mae pump elfen sy'n holl bwysig i'r straeon:

  • Gwreiddioldeb
  • Plot
  • Cymeriadu
  • Iaith
  • Mwynhad

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei lansio ar raglen Aled Hughes, fore Mawrth 24ain o Fedi.

Os am gystadlu, rhaid i'r ysgol anfon eu straeon byrion (ynghyd a ffurflen gais) i Radio Cymru erbyn y dyddiad cau, Hyfref 4ydd

Y cyfeiriad yw:

Stori Fer Aled Hughes
BBC Radio Cymru
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY

Rhaid nodi'n glir ffugenw’r disgybl, y categori ac enw’r ysgol ar ben pob stori os gwelwch yn dda.

Bydd angen i'r ysgol gadw rhestr o'r enwau sy'n cyd-fynd a'r ffugenwau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â rhaglen Aled Hughes ar aled@bbc.co.uk

POB LWC!