Main content

Cysylltwch â Radio Cymru 2

Hoffech chi gysylltu â Radio Cymru 2?

Ysgrifennwch atom, danfonwch ebost, neu codwch y ffôn.

Radio Cymru 2

Ebost cyffredinol Radio Cymru 2 yw radiocymru2@bbc.co.uk


Y Sioe Frecwast

Y rhif cyswllt tra bod Y Sioe Frecwast ar yr awyr yw 03703 500 500

Gallwch hefyd anfon neges destun i 67500

Cyfradd y DU yw 0370 sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Anfon Sylwadau

Os oes gennych unrhyw sylwadau, adborth neu gŵyn am BBC Radio Cymru, BBC Radio Cymru 2 neu BBC Cymru cysylltwch â thîm Uned Gynulleidfa'r BBC. Maen nhw'n gyfeillgar ac yn ddigon parod i helpu bob amser!

Am unrhywbeth arall ebostiwch: radiocymru2@bbc.co.uk

Cyfeiriadau post

Caerdydd

Radio Cymru
Y Ganolfan Ddarlledu
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YQ

Aberystwyth

Radio Cymru
Adeilad Parry Williams
Campws Penglais
Prifysgol Cymru
Aberystwyth
SY23 3AJ

Bangor

Radio Cymru
Canolfan y BBC
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY

Help gyda Mewngofnodi (cyfrif y BBC)

Ewch i adran help gyda chyfrifon y BBC os ydych chi angen help neu gefnogaeth gyda chofrestru am gyfrif y BBC er mwyn defnyddio BBC iPlayer Radio.

Gwneud cwyn am y BBC neu ei rhaglenni

Mae gan BBC broses i ddelio â chwynion gan ein cynulleidfa. Mae modd cofrestru cwyn ynglŷn â'r BBC, ein rhaglenni a'n gwasanaethau drwy'r safle Cwynion.