Main content

Dim Popty Ping

Gan weithio efo BBC Cymru Fyw, gofynnir i nifer sydd wedi derbyn grantiau yng Nghymru i ddefnyddio ffonau symudol, iPads a chamerâu DSLR i greu fideos ohonyn nhw yn paratoi pryd syml ac iachus, wrth gael bach o sbort hefyd!

Mae nifer o bobl ifanc ardraws Prydain yn wynebu herion wrth droi’n oedolion, naill ai trwy fyw yn annibynnol neu goginio am y tro cyntaf.

Mae’r ffilmiau yma, wedi eu creu gan bobl ifanc sy’n wynebu rhai o’r herion yma, yn gobeithio i ysbrydoli pobl ifanc eraill i fynd amdani ei hunan. Mae’r fideos i gael mewn ieithoedd gwahanol, gan gynnwys Cymraeg, Saesneg, Roma ac Iaith Arwyddion Prydain.

Mwynhewch y ffilmiau a chreuwch un eich hunan gan ddefnyddio #DimPoptyPing

Dim Popty Ping = No Microwave in Welsh!

Working with BBC Cymru Fyw, we asked some of our Welsh grantees to use smartphones, ipads and DSLR cameras to create videos of themselves preparing a simple, healthy(ish) meal, and have a laugh at the same time!

Many young people across the UK face challenges when it comes to the difficult transition into adulthood whether that is living independently or cooking for the first time.

These films, created by youngsters who are facing some of these challenges, aim to inspire other young people to have a go themselves. They are in different languages, including Welsh, English, Roma and British Sign Language.

Enjoy the films and have a go yourself using #DimPoptyPing