Main content

Mwy am Radio Cymru 2

Yr atebion i rai o'ch cwestiynau

Beth yw Radio Cymru 2?

Gwasanaeth cerddoriaeth ac adloniant digidol yn cynnig mwy o ddewis i siaradwyr Cymraeg.

Mae Radio Cymru 2 yn darlledu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 6.30am ac 8.30am, ar ddydd Sadwrn rhwng 7am a 9am, ac ar fore Sul rhwng 8am a 10am, er mwyn cynnig y dewis gorau a mwyaf eglur posib.

Mae amserlen lawn ar gael ar wefan Radio Cymru 2 o'r 20fed o Ionawr 2018.

Pam sefydlu Radio Cymru 2?

Mae arferion gwrando a disgwyliadau gwrandawyr yn newid yn gyflym.

Roedd arbrawf Radio Cymru Mwy yn dangos yn glir fod gan wrandawyr awydd pendant i gael Sioe Frecwast gyda adloniant a cherddoriaeth yn y bore, a bydd Radio Cymru 2 yn cynnig y dewis yma.

Gan fod datblygiadau technolegol erbyn hyn yn caniatáu i ni gynnig dewis, bydd y rhaglenni yma'n ychwanegu at y profiad o wrando ar Radio Cymru

Sut mae gwrando?

Gallwch wrando ar wefan Radio Cymru 2 ar ffonau symudol a thabledi drwy ap BBC Sounds, ar radio digidol DAB ac ar deledu digidol yng Nghymru.

Mae rhaglenni Radio Cymru 2 hefyd ar gael ar alw.

Dydy'r orsaf ddim ar gael ar FM.

Sut ydw i'n gwrando ar fy ffôn / tabled?

Gallwch wrando ar ein rhaglenni yn fyw a gwrando ar raglenni o'r 30 diwrnod diwethaf ar eich ffon neu dabled trwy ddefnyddio Ap BBC Sounds.

Lawrlwythwch Ap BBC Sounds (Apple)

Lawrlwythwch ap BBC Sounds (Android)

Sut mae darganfod Radio Cymru 2 ar DAB?

Mae nifer o setiau radio digidol DAB gwahanol, a phob un yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol.

Bydd nifer o setiau radio yn diweddaru ac yn darganfod Radio Cymru 2 heb unrhyw gymorth.

Os na fyddan nhw, yn gyffredinol mae angen chwilio am fotwm neu opsiwn "auto tune" neu "auto scan".

Efallai y bydd yn rhaid dod o hyd i opsiwn "full scan" yn hytrach na "local scan".

Bydd rhai setiau yn rhestru Radio Cymru 2 ddwywaith, felly mae’n bosib y bydd yn rhaid dewis Radio Cymru er mwyn clywed Aled Hughes ar ôl y Sioe Frecwast.

Rwy'n clywed rhaglenni Radio Cymru ar Radio Cymru 2

Mae Radio Cymru 2 yn cynnig Sioe Frecwast bob bore, yna, yn ail-ymuno a Radio Cymru.

Os gwrandewch chi ar foreau Llun i Iau rhwng 06.30 ac 08.30, fe gewch glywed Sioe Frecwast Daf a Caryl.

Huw Stephens fydd wrthi fore Gwener, Lisa Angharad fore Sadwrn o 7 - 9, a Lisa Gwilym fore Sul o 8 – 10.

Y bwriad o ail-ymuno a Radio Cymru yw sicrhau bod modd i'n cynulleidfa wrando'n ddi-dor ar raglenni Cymraeg drwy'r dydd.

Ydy amserlen BBC Radio Cymru yn cael ei heffeithio?

Dydy amserlen Radio Cymru ddim yn newid.

Sut ydw i'n cael Radio Cymru 2 ar systemau digidol Alexia, Sonos, Naim, Tune-In?

Mae'r cwmnïau sy'n cynhyrchu'r systemau digidol yma yn ymwybodol o'r gwasanaeth.

Mae Radio Cymru 2 ar gael trwy wasanaeth Radio Tune In.

Mae systemau digidol Sonos, Alexia a'u tebyg yn defnyddio Tune In er mwyn dod o hyd i Radio Cymru 2. Mae Radio Cymru 2 ar gael ar y systemau digidol yma.

Manylion Radio Cymru 2 ar y teledu

Mae modd gwrando ar Radio Cymru 2 ar deledu digidol yng Nghymru

Freeview, YouView, BT TV, Talk Talk TV

Sianel 721
(Cymru yn unig)

Sky

Sianel 0154
(Cymru yn unig, ond mae modd ychwanegu tu allan i Gymru trwy ddewis "add channels" neu "manual tuning")

Freesat

Sianel 718 yng Nghymru
Sianel 735 tu allan i Gymru

Virgin

Sianel 913 (29ain o ionawr 2019 ymlaen)

Ble mae Radio Cymru 2 ar gyfryngau cymdeithasol?

Bydd negeseuon Radio Cymru 2 yn ymddangos yn gyson ar gyfrifon ein chwaer fawr Radio Cymru.

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac ar Instagram.

Sut mae anfon adborth?

Ebost

Gallwch ebostio unrhyw sylwadau at radiocymru2@bbc.co.uk

Ffôn

Y rhif cyswllt tra bod Y Sioe Frecwast ar yr awyr yw 03703 500 500

Gallwch hefyd anfon neges destun i 67500

Cyfradd y DU yw 0370 sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Sut mae cysylltu?

Hoffech chi gysylltu â Radio Cymru 2?

Ysgrifennwch atom, danfonwch ebost, neu codwch y ffôn.

Ewch i'r dudalen Cysylltu.

Beth yw Radio Cymru 2?

Yr atebion i rai o'ch cwestiynau.