Main content

Mwy am Radio Cymru 2

Yr atebion i rai o'ch cwestiynau

Gwasanaeth cerddoriaeth ac adloniant digidol yn cynnig mwy o ddewis i siaradwyr Cymraeg.

Mae Radio Cymru 2 yn darlledu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 6.30am ac 8.30am, ar ddydd Sadwrn rhwng 7am a 9am, ac ar fore Sul rhwng 8am a 10am, er mwyn cynnig y dewis gorau a mwyaf eglur posib.

Mae amserlen lawn ar gael ar wefan Radio Cymru 2 o'r 20fed o Ionawr 2018.

Mae arferion gwrando a disgwyliadau gwrandawyr yn newid yn gyflym.

Roedd arbrawf Radio Cymru Mwy yn dangos yn glir fod gan wrandawyr awydd pendant i gael Sioe Frecwast gyda adloniant a cherddoriaeth yn y bore, a bydd Radio Cymru 2 yn cynnig y dewis yma.

Gan fod datblygiadau technolegol erbyn hyn yn caniatáu i ni gynnig dewis, bydd y rhaglenni yma'n ychwanegu at y profiad o wrando ar Radio Cymru

Gallwch wrando ar wefan Radio Cymru 2 ar ffonau symudol a thabledi drwy ap BBC Sounds, ar radio digidol DAB ac ar deledu digidol yng Nghymru.

Mae rhaglenni Radio Cymru 2 hefyd ar gael ar alw.

Dydy'r orsaf ddim ar gael ar FM.

Gallwch wrando ar ein rhaglenni yn fyw a gwrando ar raglenni o'r 30 diwrnod diwethaf ar eich ffon neu dabled trwy ddefnyddio Ap BBC Sounds.

Lawrlwythwch Ap BBC Sounds (Apple)

Lawrlwythwch ap BBC Sounds (Android)

Mae nifer o setiau radio digidol DAB gwahanol, a phob un yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol.

Bydd nifer o setiau radio yn diweddaru ac yn darganfod Radio Cymru 2 heb unrhyw gymorth.

Os na fyddan nhw, yn gyffredinol mae angen chwilio am fotwm neu opsiwn "auto tune" neu "auto scan".

Efallai y bydd yn rhaid dod o hyd i opsiwn "full scan" yn hytrach na "local scan".

Bydd rhai setiau yn rhestru Radio Cymru 2 ddwywaith, felly mae’n bosib y bydd yn rhaid dewis Radio Cymru er mwyn clywed Aled Hughes ar ôl y Sioe Frecwast.

Mae Radio Cymru 2 yn cynnig Sioe Frecwast bob bore, yna, yn ail-ymuno a Radio Cymru.

Os gwrandewch chi ar foreau Llun i Iau rhwng 06.30 ac 08.30, fe gewch glywed Sioe Frecwast Daf a Caryl.

Huw Stephens fydd wrthi fore Gwener, Lisa Angharad fore Sadwrn o 7 - 9, a Lisa Gwilym fore Sul o 8 – 10.

Y bwriad o ail-ymuno a Radio Cymru yw sicrhau bod modd i'n cynulleidfa wrando'n ddi-dor ar raglenni Cymraeg drwy'r dydd.

Dydy amserlen Radio Cymru ddim yn newid.

Mae'r cwmnïau sy'n cynhyrchu'r systemau digidol yma yn ymwybodol o'r gwasanaeth.

Mae Radio Cymru 2 ar gael trwy wasanaeth Radio Tune In.

Mae systemau digidol Sonos, Alexia a'u tebyg yn defnyddio Tune In er mwyn dod o hyd i Radio Cymru 2. Mae Radio Cymru 2 ar gael ar y systemau digidol yma.

Mae modd gwrando ar Radio Cymru 2 ar deledu digidol yng Nghymru

Freeview, YouView, BT TV, Talk Talk TV

Sianel 721
(Cymru yn unig)

Sky

Sianel 0154
(Cymru yn unig, ond mae modd ychwanegu tu allan i Gymru trwy ddewis "add channels" neu "manual tuning")

Freesat

Sianel 718 yng Nghymru
Sianel 735 tu allan i Gymru

Virgin

Sianel 913 (29ain o ionawr 2019 ymlaen)

Bydd negeseuon Radio Cymru 2 yn ymddangos yn gyson ar gyfrifon ein chwaer fawr Radio Cymru.

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac ar Instagram.

Ebost

Gallwch ebostio unrhyw sylwadau at radiocymru2@bbc.co.uk

Ffôn

Y rhif cyswllt tra bod Y Sioe Frecwast ar yr awyr yw 03703 500 500

Gallwch hefyd anfon neges destun i 67500

Cyfradd y DU yw 0370 sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Hoffech chi gysylltu â Radio Cymru 2?

Ysgrifennwch atom, danfonwch ebost, neu codwch y ffôn.

Ewch i'r dudalen Cysylltu.

Beth yw Radio Cymru 2?

Yr atebion i rai o'ch cwestiynau.