Main content

Dathlu Dysgu Cymraeg

Ydych chi’n dysgu, neu wedi dysgu Cymraeg?

Os felly mae BBC Radio Cymru eisiau gwybod beth yw eich hoff air Cymraeg.

Ewch i'r pôl Hoff Air Cymraeg i adael i ni wybod.

Mae'r pôl wedi cau - 20/09/2019


Have you learnt Welsh, or are you learning at the moment?

If so BBC Radio Cymru would like to know which is your favourite Welsh word.

To tell us, go to the Favourite Welsh Word online poll.

The poll has now closed - 20/09/2019

Be' mae dysgu Cymraeg wedi rhoi i fi...

Ewch i'r pôl Hoff Air Cymraeg i adael i ni wybod beth yw eich hoff air Cymraeg.