Main content

Posau Mathemateg

Mae posau’r diwrnod yn ymwneud â rhai o brif ganghennau mathemateg: rhif; siâp, tebygolrwydd ac algebra. Ond nid oes angen unrhyw wybodaeth dechnegol i’w datrys, dim ond ychydig o synnwyr cyffredin a pheidio â bod ofn.