Main content

Cysylltu â'r rhaglen

Cysylltwch â John ac Alun

Ebost

johnacalun@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Rhaglen John ac Alun
BBC Radio Cymru
Canolfan y BBC
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY