Main content

Cysylltwch â'r rhaglen

Cyfle i chi gysylltu a rhoi eich barn.

Ebost

tarorpost@bbc.co.uk

Ffôn

03703 500 500

Neges Destun

67500

Twitter

@bbcradiocymru

defnyddiwch #tarorpost

Facebook

Radio Cymru ar Facebook

Cyfeiriad

Taro'r Post
BBC Radio Cymru

Y Ganolfan Ddarlledu

Llandaf

Caerdydd

CF5 2YQ