Main content

Cysylltu â'r rhaglen

Cysylltu â rhaglen Galwad Cynnar.

Ebost

galwadcynnar@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Galwad Cynnar
BBC Radio Cymru
Canolfan y BBC
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY