Main content

Cysylltu â'r rhaglen

Os hoffech chi i ni fynd ar drywydd stori arbennig, neu os dewch chi ar draws unrhyw broblemau wrth deithio, ffoniwch ni ar 03703 500 600.

Ffôn

03703 500 600

Twitter

@bbcradiocymru #PostCyntaf

Ebost

post.cyntaf@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Post Cyntaf
BBC Radio Cymru
Y Ganolfan Ddarlledu
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YQ

Post Cyntaf
BBC Radio Cymru
Canolfan y BBC
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY