Main content

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Hoffech chi gysylltu â Radio Cymru? Ysgrifennwch atom, danfonwch e-bost, neu codwch y ffôn.

Cysylltu â rhaglenni trwy alwad ffôn neu neges destun

Y rhif cyffredinol i gysylltu tra bod y rhaglenni ar yr awyr yw 03703 500 500

Gallwch hefyd anfon neges destun i 67500

Costau Galwadau a Negeseuon Testun i BBC Radio Cymru

Mae galw BBC Radio Cymru ar un o’n rhifau 0370 yn costio dim mwy na galw rhifau daearyddol (landline) 01/02 ac maent wedi’u cynnwys mewn pecynnau disgownt ar gyfer ffonau tŷ a symudol.

Codir tal am negeseuon testun i 67500 yn unol a chyfradd costau eich rhwydwaith.

Mae’r BBC yn prosesu gwybodaeth bersonol yn unol a’r Ddeddf Diogelu Data – am fwy o wybodaeth ewch i Rhybudd Preifatrwydd

Yn achlysurol gall BBC Radio Cymru ddefnyddio rhif sy’n golygu costau uwch. Os felly, fe fyddwn yn gwneud hyn yn glir i’n cynulleidfa

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am brisiau trwy gysylltu gyda’ch darparwr.

Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Cysylltu â rhaglenni trwy e-bost

Mae cyfeiriadau e-bost rhaglenni penodol ar dudalennau'r rhaglenni.

E-bost cyffredinol Radio Cymru yw radio.cymru@bbc.co.uk

Digwyddiadau neu Sylwadau

Os hoffech i Radio Cymru roi sylw i ddigwyddiad yn eich ardal chi, neu os oes ganddoch chi unrhyw ymholiad am Radio Cymru, ffoniwch 03703 500700 neu e-bostiwch Gwasanaethau'r Gynulleidfa BBC Cymru

Bydd rhywun o Wasanaethau'r Gynulleidfa BBC Cymru ar gael i dderbyn eich galwad, rhwng hanner awr wedi naw y bore a hanner awr wedi pump yr hwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cyfeiriadau post

Caerdydd

Radio Cymru
BBC
Sgwâr Canolog
Caerdydd
CF10 1FT

Aberystwyth

Radio Cymru
Adeilad Parry Williams
Campws Penglais
Prifysgol Cymru
Aberystwyth
SY23 3AJ

Bangor

Radio Cymru
Canolfan y BBC
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY

Help gyda Mewngofnodi (cyfrif y BBC)

Ewch i adran help gyda chyfrifon y BBC os ydych chi angen help neu gefnogaeth gyda chofrestru am gyfrif y BBC er mwyn defnyddio BBC Sounds.

Gwneud cwyn am y BBC neu ei rhaglenni

Mae gan BBC broses i ddelio â chwynion gan ein cynulleidfa. Mae modd cofrestru cwyn ynglŷn â'r BBC, ein rhaglenni a'n gwasanaethau drwy'r safle Cwynion.