Main content

Tonfeddi Radio Cymru

Darlledir BBC Radio Cymru ar draws Cymru ar y tonfeddi FM stereo canlynol:

Trosglwyddydd Tonfedd Cryfder
Blaenplwyf 93.1 250kW
Dolgellau 94.5 50W
Ffestiniog 92.5 190W
Llandyfriog 94.5 87W
Llandecwyn 93.8 100W
Llwyn-Onn 92.7 200W
Machynlleth 93.8 200W
Mynydd Pencarreg 94.1 384W
Hwlffordd 93.7 20kW
Llanddona 94.2 21kW
Betws-y-Coed 92.6 50W
Conwy 93.5 50W
Deiniolen 92.5 50W
Penmaen Rhos 92.8 100W
Llangollen 104.3 115.6kW
Treffynnon 104.7 1250W
Llandinam 96.1 35W
Llanfyllin 95.7 14W
Llanrhaeadr-ym-Mochnant 103.8 150W
Long Mountain 103.6 150W
Gwenfô 96.8 250kW
Aberdâr 93.6 42W
Y Fenni 103.5 140W
Abertyleri 104.3 110W
Blaenafon 104.1 110W
Aberhonddu 93.3 20W
Caerfyrddin 93.3 7W
Carmel 104.6 13kW
Clyro 92.4 10W
Croeserw 93.4 10W
Cwmafan 104.5 110W
Glyn Ebwy 104.6 130W
Glynrhedynog 104.9 110W
Kilvey Hill 104.2 1925W
Llandrindod 93.5 2. 2.8kW
Llangeinor 104.6 110W
Llanidloes 92.5 50W
Llyswen 104.4 110W
Cwm Ogwr 95.0 10W
Pennar 94.7 5W
Pontypwl 93.6 50W
Porth 104.5 110W
Rheola 92.6 10W
Rhymni 104.9 120W
Ton Pentre 93.2 6W
Bryn Farteg 93.3 48W