Main content

Our Small Grants Programme is changing and is currently closed

Our Small Grants Programme is changing and is currently closed.

The next deadline is 1 March 2017, and the new programme will be launched on Monday 16th January 2017. To learn about what has changed and to apply for a Small Grant, please return to our website then.

Mae ein cynllun Grantiau Bychain wedi cau am y tro.

Y dyddiad cau nesaf yw’r 1af o fis Mawrth 2017. Bydd y cynllun newydd un cael i’w lawnsio ar Ddydd Llun yr 16eg o Ionawr 2017. Dewch yn ôl i’r wefan ar y dyddiad yma i ddysgu fwy am ein cynllun newydd.