Main content

BBC Cardiff Singer of the World 2021

Every round on BBC Four, with programmes also available on BBC Two Wales, BBC Radio 3, BBC Radio Cymru and BBC iPlayer.

BBC Cardiff Singer of the World 2021 - staged without an audience in strict compliance with the latest health and safety government guidelines related to COVID-19 – takes place at St David’s Hall from Saturday 12 to Saturday 19 June.

Now in its 20th edition, the biennial competition has launched the careers of some of the biggest opera stars, such as Dmitri Hvorostovsky, Bryn Terfel, Jamie Barton and 2019 winner baritone Andrei Kymach from Ukraine.

Audiences can follow all the drama of the competition – including all rounds of the main prize, the song prize final and the main prize final on BBC Four television, as well as broadcasts on BBC Two Wales, BBC Radio 3, BBC Radio Wales and BBC Radio Cymru, every note will be available one BBC iPlayer.

This year’s event features singers from 15 countries including Austria, China, Denmark, England, Georgia, Iceland, Mongolia, South Korea, Russia, South Africa, USA, Venezuela, Wales and, represented for the first time, Madagascar and Kosovo.

With an average age of 29, the competitors have made it through three selection stages from a record-breaking number of applications with virtual auditions for all selection rounds. The 16 singers will perform their programmes hoping to gain the title Cardiff Singer of the World, or to become winner of the BBC Cardiff Singer Song Prize. Perhaps one lucky singer will gain both accolades!

The main jury is chaired by General Director of Welsh National Opera Aidan Lang, and includes two celebrated stars of the opera world, Welsh bass-baritone Neal Davies and US soprano Roberta Alexander. Accompanying the singers in their main prize performances are WNO Orchestra conducted by Michael Christie and BBC National Orchestra of Wales conducted by Andrew Litton.

The BBC Cardiff Singer Song Prize, in which the competing singers present Lieder and art songs accompanied by internationally-renowned pianists Llŷr Williams and Simon Lepper, are judged by the Chair, Wigmore Hall’s Artistic and Executive Director John Gilhooly, along with Neal Davies and Roberta Alexander. These more intimate performances take place at the Dora Stoutzker Hall of the Royal Welsh College of Music and Drama, with the Song Prize Final happening at St David’s Hall.

Main Prize
The performances are broadcast across the BBC to audiences around the UK and beyond, and the five strongest singers are selected to compete in the exhilarating final in Cardiff. The singer names BBC Cardiff Singer of the World is presented with the Cardfif Trophy and £20,000.

Song Prize
The Song Prize puts our singers well and truly under the spotlight. Performing some of the most beautiful Lieder and arts songs in the repertoire, the singers are accompanied by internationally renowned pianists including Llŷr Williams and Simon Lepper. The winner received the BBC Cardiff Singers of the World Song Prize Trophy and £10,000.

The Audience Prize
The Audience Prize is voted for by our audiences and presented during the grand final. The winner receives The Dame Joan Sutherland Audience Prize, £2,500 and a crystal trophy.

Broadcast details

BBC Cardiff Singer of the World on BBC Radio 3:

Main Prize
Saturday 19 June 19:30 – 22:00 Main Prize Final LIVE

Song Prize
Tuesday 15 June – Lunchtime Concert 13:00-14:30
Wednesday 16 June - Lunchtime Concert 13:00-14:30
Thursday 17 June - Lunchtime Concert 13:00-14:30
Thursday 17 June -19: 30-22:00 Song Prize Final LIVE

BBC Cardiff Singer of the World on BBC Four:

Main Prize
Sunday 13 June 19:30 – 21:00 Round 1
Monday 14 June 22:00 – 23:30 Round 2
Tuesday 15 June 22:00 – 23:30 Round 3
Wednesday 16 June 22:00 – 23:30 Round 4
Saturday 19 June 19:30 – 22:00 Main Prize Final LIVE

Song Prize
Thursday 17 June -22:00 - TBC Song Prize Final

BBC Canwr y Byd Caerdydd 2021

Pob rownd ar BBC Four, gyda rhaglenni hefyd ar gael ar BBC Two Wales, BBC Radio 3, BBC Radio Cymru a BBC iPlayer.

Bydd cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2021 – a fydd yn cael ei chynnal heb gynulleidfa yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch diweddaraf y llywodraeth yng nghyswllt COVID-19 – yn cael ei chynnal yn Neuadd Dewi Sant rhwng dydd Sadwrn 12 Mehefin a dydd Sadwrn 19 Mehefin.

Mae’r gystadleuaeth, a gynhelir bob dwy flynedd, yn cael ei chynnal am yr 20fed gwaith eleni, ac mae wedi lansio gyrfaoedd rhai o’r sêr opera mwyaf, fel Dmitri Hvorostovsky, Bryn Terfel, Jamie Barton ac enillydd 2019, y bariton Andrei Kymach o’r Wcráin.

Gall cynulleidfaoedd ddilyn holl ddrama’r gystadleuaeth – gan gynnwys pob un o rowndiau’r brif wobr, rownd derfynol gwobr y gân, a rownd derfynol y brif wobr ar y teledu ar BBC Four, yn ogystal â darllediadau ar BBC Two Wales, BBC Radio 3, BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru. Bydd pob nodyn ar gael ar BBC iPlayer.

Mae’r digwyddiad eleni yn cynnwys cantorion o 15 gwlad gan gynnwys Awstria, Cymru, De Affrica, De Korea, Denmarc, Georgia, Gwlad yr Iâ, Lloegr, Mongolia, Rwsia, Tsieina, UDA a Venezuela, yn ogystal â dwy wlad a gynrychiolir am y tro cyntaf, Madagascar a Kosovo.

Gydag oedran cyfartalog o 29, mae’r cystadleuwyr wedi mynd drwy dri cham ac wedi cael eu dethol o blith y nifer fwyaf erioed o geisiadau, gyda rhith-glyweliadau ar gyfer pob rownd ddethol. Bydd y 16 canwr yn perfformio eu rhaglenni gan obeithio ennill y teitl Canwr y Byd Caerdydd, neu ennill Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd. Efallai y bydd un canwr lwcus yn ennill y ddwy wobr!

Mae’r prif reithgor yn cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Opera Cenedlaethol Cymru, Aidan Lang, ac mae’n cynnwys dwy seren o’r byd opera, y bas-bariton o Gymru, Neal Davies, a’r soprano o UDA, Roberta Alexander. Bydd Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru dan arweiniad Michael Christie a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad Andrew Litton yn cyfeilio i berfformiadau’r cantorion ar gyfer y prif wobrau.

Bydd Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd – lle bydd y cantorion sy’n cystadlu yn cyflwyno Lieder a chaneuon celf i gyfeiliant y pianyddion byd-enwog, Llŷr Williams a Simon Lepper – yn cael ei beirniadu gan y Cadeirydd, Cyfarwyddwr Artistig a Gweithredol Neuadd Wigmore, John Gilhooly, ynghyd â Neal Davies a Roberta Alexander. Bydd y perfformiadau mwy personol hyn yn cael eu cynnal yn Neuadd Dora Stoutzker yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a bydd Rownd Derfynol Gwobr y Gân yn cael ei chynnal yn Neuadd Dewi Sant.

Y Brif Wobr
Mae’r perfformiadau’n cael eu darlledu ar draws y BBC i gynulleidfaoedd ledled y DU a thu hwnt, a chaiff y pum canwr gorau eu dewis i gystadlu yn y rownd derfynol wefreiddiol yng Nghaerdydd. Bydd y canwr a gaiff ei enwi’n BBC Canwr y Byd Caerdydd yn derbyn Tlws Caerdydd ac £20,000.

Gwobr y Gân
Mae Gwobr y Gân yn hoelio ein sylw ar y cantorion. Bydd y cantorion yn perfformio rhai o’r caneuon Lieder a chelfyddydol prydferthaf yn y repertoire, ac yn cyfeilio iddynt bydd pianyddion byd-enwog, gan gynnwys Llŷr Williams a Simon Lepper. Bydd yr enillydd yn derbyn Tlws Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd a £10,000.

Gwobr y Gynulleidfa
Ein cynulleidfaoedd sy’n pleidleisio dros Wobr y Gynulleidfa, ac fe’i cyflwynir yn y rownd derfynol fawreddog. Bydd yr enillydd yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Fonesig Joan Sutherland, £2,500 a thlws grisial.

Manylion darlledu

BBC Canwr y Byd Caerdydd ar BBC Radio 3:

Y Brif Wobr
Dydd Sadwrn 19 Mehefin 19:30 – 22:00 Rownd Derfynol y Brif Wobr yn FYW

Gwobr y Gân
Dydd Mawrth 15 Mehefin – Cyngerdd Amser Cinio 13:00-14:30
Dydd Mercher 16 Mehefin - Cyngerdd Amser Cinio 13:00-14:30
Dydd Iau 17 Mehefin - Cyngerdd Amser Cinio 13:00-14:30
Dydd Iau 17 Mehefin - 19:30-22:00 Rownd Derfynol Gwobr y Gân YN FYW

BBC Canwr y Byd Caerdydd ar BBC Four:

Y Brif Wobr
Dydd Sul 13 Mehefin 19:30 – 21:00 Rownd 1
Dydd Llun 14 Mehefin 22:00 – 23:30 Rownd 2
Dydd Mawrth 15 Mehefin 22:00 – 23:30 Rownd 3
Dydd Mercher 16 Mehefin 22:00 – 23:30 Rownd 4
Dydd Sadwrn 19 Mehefin 19:30 – 22:00 Rownd Derfynol y Brif Wobr yn FYW

Gwobr y Gân
Dydd Iau 17 Mehefin - 22:00 - i’w gadarnhau Rownd Derfynol Gwobr y Gân