Main content

Cystadleuaeth Nadolig Trystan ac Emma

I gystadlu, y cyfan sy'n rhaid i chi wneud ydi anfon llun o'ch addurn Nadolig wedi ei wneud gan ddefnyddio rholyn papur ty bach i trystanacemma@bbc.co.uk erbyn pump o’r gloch ar ddydd Gwener y deunawfed o Ragfyr. Mae'r holl delerau ac amodau a rhybudd preifatrwydd ar y wefan a dim ond unwaith y gallwch chi ymgeisio. Os yda chi o dan ddeunaw oed, gwnewch yn siŵr fod ganddo chi ganiatâd eich rhiant neu warchodwr. A mi fyddwn ni’n cyhoeddi enw’r enillydd yn fyw ar Radio Cymru ar ddydd Iau y pedwerydd ar hugain o Ragfyr – Noswyl Nadolig! Pob lwc!!

Cliciwch yma i weld y cynigion hyd yn hyn!