South East Wales

Tirlithriad ar draeth: Neb wedi brifo

Landslide at Penarth Image copyright Claire Saralis
Image caption Bu criwiau'n gweithio i ddiogelu'r ardal cyn i bobl gael dychwelyd i'r traeth

Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn delio gyda tirlithriad mawr ar draeth ym Mro Morgannwg.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw wedi i ddarnau'n pwyso 30 tunnell ddisgyn o glogwyn ger pier Penarth.

Maen nhw wedi cadarnhau nad oes adroddiad bod unrhyw un wedi brifo yn y digwyddiad nac yn sownd yno chwaith.

Mae criwiau wedi bod yn gweithio ar y safle yn diogelu'r ardal a cheisio sicrhau nad oes mwy o dir yn disgyn.

Mae cais ar bobl i gadw'n glir o'r ardal tan fod y gwaith yna wedi ei gwblhau.