Wales

Cynnydd yn elw cymdeithas adeiladu'r Principality

Principality

Cyhoeddodd Cymdeithas Adeiladu'r Principality gynnydd yn ei helw yn 2016 yn dilyn blwyddyn siomedig yn 2015.

Fe gododd elw cyn treth y cwmni i £50.3m o £49m y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, sydd â'i phencadlys yng Nghaerdydd, ei bod wedi croesi £8bn o ran asedau am y tro cyntaf erioed, a'i bod wedi helpu dros 3,500 o bobl i brynu eu cartref cyntaf.

Dywedodd y Principality bod y canlyniadau "gyda'r cryfaf erioed" i'r cwmni.

Yn ôl prif weithredwr y grŵp, Graeme Yorston, mae eu model "yn parhau i wrthsefyll cyfnodau anodd ac ansicr ar adegau."

Fe wnaeth Mr Yorston gydnabod eu bod wedi gweld gostyngiad yn nifer y bobl sy'n defnyddio'u canghennau ond mynnodd bod y gymdeithas yn "parhau'n ymrwymedig i'r prif strydoedd".