Wales

School ratings: Yellow

Primary

Bryn Bach Primary School

Deighton Junior and Infants

Georgetown Junior and Infants

Queen Street Junior and Infants

Sofrydd Primary

Cwm Primary School

Bryngwyn Junior and Infants

Beaufort Hill Primary

Blaen-Y-Cwm Primary School

Roseheyworth Millennium Primary School

Rhos Y Fedwen

St Illtyd's Primary School

Coed Y Garn Primary School

St Mary's Roman Catholic

St Mary's Church School

All Saints RC Primary School

Primary

Betws Primary School

Blaengarw Primary School

Brynmenyn Primary School

Bryntirion Infants School

Cefn Cribwr Primary School

Cwmfelin Primary School

Ffaldau

Llangynwyd Primary School

Nantyffyllon Primary School

Nantymoel Primary School

Newton Primary School

Pil Primary School

Plasnewydd Primary School

Trelales Primary School

Croesty Primary School

Afon y Felin Primary School

Bryncethin Primary School

Ogmore Vale Primary School

Brackla Primary School

Tremains Primary School

Mynydd Cynffig Primary School

St Robert's RC Primary

Archdeacon John Lewis CIW School

Secondary

Archbishop McGrath Catholic School

Cynffig Comprehensive

Pencoed Comprehensive School

Porthcawl Comprehensive School

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Primary

Fleur-De-Lys Primary

Coed-Y-Brain Primary

Markham Primary

Cwmaber Junior School

Libanus Primary

Pontllanfraith Primary School

Deri Primary School

Crumlin High Level Primary

Pentwynmawr Primary School

Derwendeg Primary School

Waunfawr Primary

Fochriw Primary

Hendre Junior School

Hendre Infants School

Hengoed Primary

Llancaeach Junior School

Nant Y Parc Primary School

Ty Isaf Infants School

Cwm Ifor Primary School

Bryn Primary

Ysgol Ifor Bach

Abercarn Primary School

Greenhill Primary

Ysgol Y Lawnt

Bryn Awel Primary School

Abertysswg Primary School

Ysgol Gymraeg Trelyn

Phillipstown Primary School

Maesycwmmer Primary School

Machen Primary School

Graig-Y-Rhacca Primary and Nursery Community

Bedwas Infants

Cwm Glas Infants School

Ysgol Gymraeg Bro Allta

Y G G Y Castell

Cwrt Rawlin Primary School

Blackwood Primary

Glyn-Gaer Primary School

Aberbargoed Primary School

Trinant Primary

Ty Sign Primary School

Tyn-Y-Wern Primary

Twyn Primary

White Rose Primary

Ysgol Bro Sannan

Plasyfelin Primary School

Rhiw Syr Dafydd Primary School

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen

Ysgol Penalltau

St Helens Rc Primary

Secondary

Blackwood Comprehensive School

Newbridge Secondary School

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Primary

Albany Primary School

Birchgrove Primary School

Gabalfa Primary

Kitchener Primary School

Lansdowne Primary School

Radnor Primary School

Roath Park Primary School

Greenway Primary School

Peter Lea Primary School

Pen-y-Bryn Primary School

Coed Glas C P School

Lakeside Primary School

Pentrebane Primary School

Llanedeyrn Primary School

Springwood Primary School

Coryton Primary

Bryn Celyn Primary School

Radyr Primary School

Oakfield Primary School

Ysgol Gymraeg Coed Y Gof

Willowsbrook Primary School

Pentyrch Primary

Thornhill Primary School

Ysgol Pencae

Meadowlane Primary School

Ysgol Gymreag Pwll Coch

Ysgol Y Berllan Deg

Gladstone Primary School

Grangetown Primary

Ysgol Gymraeg Nant Caerau

Windsor Clive Primary

Severn Primary

Hawthorn Primary

Howardian Primary School

Tredegarville CW Primary

Llandaff City Primary School

Christ The King Primary School

St John Lloyd

Holy Family RC Primary

St Fagans Church in Wales

St Bernadettes Primary School

St David's CW Primary School

Secondary

Cathays High School

Willows High School

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Primary

Abergwili V.C. Primary School

Abernant C.P. School

Bancyfelin C.P. School

Betws C.P. School

Bigyn C.P. School

Copperworks Inf. & Nurs. School

Cross Hands C.P. School

Cwrt Henri

Dafen Primary School

Ferryside V.C.P. School

Halfway C.P. School

Hendy C.P. School

Laugharne V.C.P. School

Llanybydder C.P. School

Llandarog V.C.P School

Llandybie C.P. School

Llangadog C.P. School

Llangain C.P. School

Llangunnor C.P. School

Llansadwrn C.P. School

Llechyfedach C.P. School

Maes Y Morfa C.P. Primary School

Meidrim C.P. School

Model C.I.W. School

Myrddin C.P. School

Old Road C.P. School

Penygaer Primary School

Penygroes C.P. School

Pwll C.P. School

St Mary's Catholic Primary School

Stebonheath C.P. School

Tremoilet V.C.P. School

Trimsaran C.P. School

Y.G. Mynydd-Y-Garreg

Ysgol Beca

Ysgol Bryn Teg

Ysgol Carreg Hirfaen

Ysgol Griffith Jones

Ysgol Gwenllian

Ysgol Gymraeg Ffwrnes

Ysgol Gynradd Bancffosfelen

Ysgol Gynradd Brynsaron

Ysgol Gynradd Bynea

Ysgol Gynradd Gorslas

Ysgol Gynradd Hafodwenog

Ysgol Gynradd Llannon

Ysgol Gynradd Peniel

Ysgol gynradd Pontyberem

Ysgol Gynradd Ty-croes

Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwn

Ysgol Gynradd Y Tymbi

Ysgol Llanedi

Ysgol Llansteffan

Ysgol Llys Hywel

Ysgol Rhys Prichard

Ysgol Wirfoddol Penboyr

Ysgol Y Castell

Ysgol Y Ddwylan

Ysgol Y Felin

Secondary

Ysgol Dyffryn Aman

Coedcae Secondary School

Glan-y-Mor School

Ysgol Gyfun Emlyn

Ysgol Maes Y Gwendraeth

Ysgol Bro Dinefwr

Primary

Ysgol Bro Pedr

Ysgol Gymorthedig Padarn Sant

Ysgol Gymunedol Aberporth

Ysgol Gymunedol Beulah

Ysgol Gymunedol Cei Newydd

Ysgol Gymunedol Cenarth

Ysgol Gymunedol Coedybryn

Ysgol Gymunedol Craig Yr Wylfa

Ysgol Gymunedol Dihewyd

Ysgol Gymunedol Gynradd Aberaeron

Ysgol Gymunedol Llanarth

Ysgol Gymunedol Llangwyryfon

Ysgol Gymunedol Llangynfelyn

Ysgol Gymunedol Llwynyreos

Ysgol Gymunedol Penllwyn

Ysgol Gymunedol Penparc

Ysgol Gymunedol Penrhyncoch

Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid

Ysgol Gymunedol Pontsian

Ysgol Gymunedol Rhydypennau

Ysgol Gymunedol Syr John Rhys

Ysgol Rhos Helyg

Ysgol T. Llew Jones

Ysgol Wirfoddol Myfenhydd

Secondary

Ysgol Uwchradd Aberteifi

Penglais School

Ysgol Bro Pedr

Primary

Ysgol Babanod Llanfairfechan

Ysgol Babanod Mochdre

Ysgol Bendigaid William Davies

Ysgol Betws Y Coed

Ysgol Betws Yn Rhos

Ysgol Bod Alaw

Ysgol Bro Cernyw

Ysgol Bro Gwydir

Ysgol Capel Garmon

Ysgol Capelulo

Ysgol Cerrigydrudion

Ysgol Craig Y Don

Ysgol Cystennin

Ysgol Dolgarrog

Ysgol Dolwyddelan

Ysgol Ffordd Dyffryn

Ysgol Glan Morfa

Ysgol Glanwydden

Ysgol Iau Hen Golwyn

Ysgol Llanddulais

Ysgol Llannefydd

Ysgol Maelgwn

Ysgol Maes Owen

Ysgol Nant Y Coed

Ysgol Pant Y Rhedyn

Ysgol Pencae

Ysgol Pentrefoelas

Ysgol Pen Y Bryn

Ysgol Sant Elfod

Ysgol Sant Joseph

Ysgol T Gwynn Jones

Ysgol Talhaiarn

Ysgol Trefriw

Ysgol Y Plas

Secondary

Ysgol John Bright secondary

Ysgol Aberconwy

Ysgol Dyffryn Conwy

Eirias High School

Primary

Bodnant Community Primary School

Christchurch Primary School

St Brigid's School

Ysgol Betws Gwerful Goch

Ysgol Bodfari

Ysgol Borthyn

Ysgol Bro Cinmeirch

Ysgol Bro Dyfrdwy

Ysgol Bro Elwern

Ysgol Bro Famau

Ysgol Bryn Collen

Ysgol Caer Drewyn

Ysgol Carreg Emlyn

Ysgol Carrog

Ysgol Cefn Meiriadog

Ysgol Clawdd Offa

Ysgol Dewi Sant

Ysgol Dyffryn Ial

Ysgol Esgob Morgan

Ysgol Frongoch

Ysgol Gymraeg Y Gwernant

Ysgol Henllan

Ysgol Hiraddug

Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Ysgol Llywelyn

Ysgol Melyd

Ysgol Pant Pastynog

Ysgol Pen Barras

Ysgol Pendref

Ysgol Trefnant

Ysgol Twm o'r Nant

Ysgol Y Castell

Ysgol Y Faenol

Ysgol Y Llys

Ysgol Y Parc

Secondary

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Denbigh High School

Ysgol Dinas Bran

St Brigid's School

Primary

Brynford C.P. School

Bryn Garth C.P. School

Bryn Pennant C.P.

Drury Primary School

Gronant Primary School

Gwernymynydd C.P. School

Lixwm C.P. School

Llanfynydd C.P. School

Mountain Lane C.P. School

Northop Hall

Owen Jones C.P.

Perth y Terfyn Infants School

Saltney Ferry C.P.

Sealand C.P. School

Southdown C.P.

St Anthony's R.C. Primary School

St David's Catholic Primary School

St Ethelwold's Primary School

St John the Baptist V.A. Primary School

Sychdyn C.P. School

Trelogan Primary

Trelawnyd V.A. School

Venerable Edward Morgan R.C. Primary School

Wepre Community School

Westwood C.P.

Wood Memorial Primary School

Ysgol Bryn Deva

Ysgol Bro Carmel

Ysgol Cae'r Nant

Ysgol Derwenfa C.P.

Ysgol Estyn Community School

Ysgol Glan Aber

Ysgol Glanrafon

Ysgol Gwenffrwd

Ysgol Gwynedd

Ysgol Gymraeg Croes Atti

Ysgol Maesglas

Ysgol Merllyn

Ysgol Parc Y Llan

Ysgol Penyffordd

Ysgol Terrig

Ysgol Y Foel

Ysgol Y Fron Juniors

Ysgol Y Llan V.A. Primary School

Secondary

Alun School

Argoed School

Castell Alun High School

Connah's Quay High School

Hawarden High School

St. David's High School

Primary

Ysgol Beuno Sant

Ysgol Brithdir

Ysgol Bro Hedd Wyn

Ysgol Bro Llifon

Ysgol Bro Plenydd

Ysgol Bodfeurig

Ysgol Bontnewydd

Ysgol Borthygest

Ysgol Bro Cynfal

Ysgol Bro Tegid

Ysgol Cae Top

Ysgol Cefn Coch

Ysgol Cwm Y Glo

Ysgol Cymerau

Ysgol Dinas Mawddwy

Ysgol Dolbadarn

Ysgol Edmwnd Prys

Ysgol Ein Harglwyddes

Ysgol Foel Gron

Ysgol Fridd Y Llyn

Ysgol Friog

Ysgol Ganllwyd

Ysgol Glancegin

Ysgol Gwaun Gynfi

Ysgol Gwymraeg Y Garnedd

Ysgol Gymuned Penisarwaun

Ysgol Gynradd Nefyn

Ysgol Gynradd Abererch

Ysgol Gynradd Abersoch

Ysgol Gynradd Beddgelert

Ysgol Gynradd Chwilog

Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas

Ysgol Gynradd Edern

Ysgol Gynradd Felinwnda

Ysgol Gynradd Garndolbenmaen

Ysgol Gynradd Llanbedrog

Ysgol Gynradd Llandwrog

Ysgol Gynradd Llangybi

Ysgol Gynradd Llanllyfni

Ysgol Gynradd Llanystumdwy

Ysgol Gynradd Maesincla

Ysgol Gynradd Nebo

Ysgol Gynradd Pennal

Ysgol Gynradd Pentreuchaf

Ysgol Gynradd Penybryn

Ysgol Gynradd Rhostryfan

Ysgol Gynradd Tanygrisiau

Ysgol Gynradd Tudweiliog

Ysgol Ieuan Gwynedd

Ysgol Llandygai

Ysgol Llanelltyd

Ysgol Llanrug

Ysgol Rhiwlas

Ysgol Sam Bach

Ysgol Tanycastell

Ysgol Talsarnau

Ysgol Treferthyr

Ysgol Waunfawr

Ysgol Y Faenol

Ysgol Y Garreg

Ysgol Y Gelli

Ysgol Y Gorlan

Ysgol Y Traeth

Ysgol Yr Hendre

Secondary

Ysgol Ardudwy secondary

Ysgol Brynrefail

Ysgol Eifionydd

Ysgol Y Moelwyn

Ysgol Uwchradd Tywyn

Ysgol Ardudwy

Ysgol Friars

Ysgol Tryfan

Ysgol Glan y Mor

Primary

Ysgol Caergeiliog Foundation School

Ysgol Cemaes

Ysgol Goronwy Owen

Ysgol Gymraeg Morswyn

Ysgol Gymuned Bryngwran

Ysgol Gymuned Cylch Y Garn

Ysgol Gymuned Llanfechell

Ysgol Gymuned Moelfre

Ysgol Gymuned Y Fali

Ysgol Gymuned Y Ffridd

Ysgol Gynradd Beaumaris

Ysgol Gynradd Brynsiencyn

Ysgol Gynradd Esceifiog

Ysgol Gynradd Kingsland

Ysgol Gynradd Llandegfan

Ysgol Gynradd Llangaffo

Ysgol Gynradd Parc Y Bont

Ysgol Gynradd Rhosneigr

Ysgol Gynradd Rhosybol

Ysgol Gynradd Talwrn

Ysgol Gynradd Y Borth

Ysgol Gynradd Y Tywyn

Ysgol Ffrwd Win

Ysgol Llanfawr

Ysgol Parchedig Thomas Ellis

Ysgol Penysarn

Ysgol Santes Gwenfaen

Ysgol Y Parc

Ysgol Santes Fair

Secondary

Ysgol David Hughes Secondary

Ysgol Syr Thomas Jones

Primary

Caedraw Primary

Gellifaelog Primary School

Pantysgallog Primary School

Gwaunfarren Primary

Ysgol Santes Tudful

Coed Y Dderwen Primary School

Twynyrodyn Community School

Edwardsville Primary School

Troedyrhiw Community Primary School

St Mary's Catholic Primary

St Aloysuis Rc

Secondary

Cyfartha High School

Primary

Undy Primary School

Rogiet County Primary

Llanvihangel Crucorney County Primary School

Thornwell Primary School

Durand Primary School

The Dell Primary

Cross Ash County Primary School

Ysgol Gymraeg Y Fenni

Deri View Primary School

Kymin View Primary School

Llanfoist Fawr Primary

Usk Primary School

Raglan Primary

Osbaston Church in Wales School

St Mary's R.C.P School

Archbishop Rowan Williams Va

Secondary

Caldicot School

Chepstow Comprehensive School

Monmouth Comprehensive School

Primary

Alltwen Primary School

Blaendulais Primary School

Brynhyfreyd Primary School

Bagland Primary School

Ysgol Gynradd Cwmllynfell

Crymlyn Primary School

Cwmnedd Primary School

Godre'r Graig Primary School

Melin Junior School

Sandfield Primary School

Traethmelyn Primary School

Ynysfach Primary School

Blaenbaglan Primary School

Rhos Primary School

Rydyfro Primary School

Groes Primary School

Ydgol Cwm Nedd

Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn

Coed Hirwaun Primary School

Cwmafan Primary School

Central Primary School

Abbey Primary School

St Joseph's CIW School (Neath)

St Joseph's Catholic Infant School

Bryncoch CIW Primary School

Alderman Davies CIW Primary School

St Therese's Catholic Primary School

St Joseph's Catholic Junior School

Secondary

Cefn Saeson Comprehensive School

Cwrt Sart Community Comprehensive School

Cymer Afan Comprehensive School

Glan Afan Comprehensive School

Sandfields Comprehensive School

Ysgol Gyfun Ystalyfera

Primary

Maesglas Primary and Nursery

Malpas Court Primary

Milton Junior School

Malpas Park Junior and Infants

Rogerstone Primary

Duffryn Junior School

Alway Primary School

Ringland Primary

Ysgol Gymraeg Ifor Hael

Caerleon Lodge Hill Primary

St Andrew's Primary School

Gaer Primary Schol

Malpas Church Infant School

St Michael's Rc Primary School

Charles Williams Church in Wales Primary School

Secondary

Bassaleg School

Primary

Angle V.C. School

Broad Haven C.P. School

Coastlands C.P. School

Cosheston V.C. School

Gelli Aur/Golden Grove

Ger Y Llan

Hakin Community Primary School

Holy Name R.C. School

Hook C.P. School

Hubberston CIW V.C. School

Maenclochog C.P. School

Mary Immaculate Catholic Primary School

Milford Haven Junior School

Monkton Priory C.P. School

Narberth C.P. School

Neyland Community School

Orielton C.P. School

Pennar Community School

Puncheston C.P. School

Roch C.P. School

Saundersfoot C.P. School

Spittal V.C.P. School

St Dogmaels C.P. School

St Florence V.C. School

St Francis R.C. Primary School

St Marks V.A.P. School

St Teilo's Catholic Primary School

Stackpole V.C.P. School

Stepaside C.P. School

Templeton

Tenby Infants V.C. School

Tenby Junior Community School

The Meads C.P. Inf. & Nurs. School

Ysgol Bro Dewi CIW V.A.

Ysgol Clydau

Ysgol Gymunedol Croesgoch

Ysgol Gymunedol Eglwyswrw

Secondary

Pembroke School

Ysgol Dewi Sant

Ysgol Y Preseli

Primary

Archdeacon Griffiths CIW

Arddleen C.P. School

Ardwyn Nurs. & Inf. School

Berriew C.P. School

Brynhafren C.P. School

Buttington Trewern C.P. School

Caersws C.P. School

Carreghofa C.P. School

Craddoc C.P. School

Crickhowell C.P. School

Crossgates C.P. School

Forden CIW School

Gungrog CIW Infants School

Llandinam C.P. School

Llandrindod Wells CIW School

Llandysilio C.I.W. School

Llanelwedd CIW Primary School

Llanfihangel Rhydithon C.P. School

Llangedwyn CIW Primary School

Llanrhaeadr Ym Mochnant C.P. School

Llanidloes C.P. School

Maesyrhandir C.P. School

Mount Street C.P. Junior

Nantmel CIW School

Newbridge-On-Wye CIW School

Penygloddfa C.P. School

Rhayader CIW School

St Michael's CIW School

Ysgol Bro Cynllaith

Ysgol Bro Tawe

Ysgol Dafydd Llwyd

Ysgol Dolafan

Ysgol Golwg y Cwm

Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr

Ysgol Gynradd Carno

Ysgol Gynradd Glantwymyn

Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Banw

Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion

Ysgol Meifod

Secondary

Gwernyfed High School

Welshpool High School

Primary

Penderyn Primary School

Oaklands Primary School

Alaw Primary School

Abernant County Primary

Cilfynydd Primary School

Coedpenmaen County Primary

Coedylan Primary School

Caegarw Primary School

Cwmlai Primary School

Capcoch Primary School

Cymmer Junior School

Caradog Primary School

Cymmer InfantsFfynnon Taf Primary School

Ferndale Infants School

Llanilltud Faerdref Primary School

Gelli Primary School

Llantrisant Primary School

Hafod Primary School

Cwmdar County Primary School

Parclewis Primary School

Llanharan Primary School

Darrenlas Primary School

Pontyclun Primary

Parc Primary School

Hirwaun Primary School

Oenygraig Infants School

Pengeulan Primary School

Pontygwaith Primary School

Trerobart Primary School

Porth Infants School

Ysgol Gynradd Pontsionnorton School

Perthcelyn Community Primary School

Tonypandy Primary School

Trealaw County Primary School

Glenboi Community Primary School

Ysgol Gynradd Garth Olwg

Williamstown Primary School

Maesybryn Primary School

Tylorstown Primary School

Ysgol Gymraeg Llwyncelyn

Porth Junior School

Tonysguboriau Primary School

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llanstrisant

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg llyn-Y-Forwyn

Ysgol Gymraeg Evan James

Ysgol Gymraeg Abercynon

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Bronllwyn School

Miskin Primary School

Penpych Community Primary School

Hendreforgan Primary School

Gwaenmeisgn Primary School

Gwauncelyn Primary School

Penrhiwceibr Primary School

Ysgol Yr Eos

Ynyshir Community Primary School

Cwmclydach Community Primary School

Aberdare Park Primary School

Maerdy Primary School

Cwmbach Community Primary School

Ynysboeth Community Primary School

Abercynon Primary School

Abercynon Primary School

Our Lady's RC Primary School

St Michaels Primary School

Aberdare Town CIW Primary School

Cwmbach CIW Primary School

Ysgol Llanhari

Secondary

Aberdare Community School

Ferndale Community School

Mountain Ash Comprehensive School

St John Baptist High School

Treorchy Comprehensive School

Y Pant Comprehensive

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Llanhari

Primary

Birchgrove Primary

Brynhyfryd Primary School

Burlais Primary School

Cadle Primary

Casllwchwr Primary School

Cila Primary School

Clydach Primary School

Crwys Primary School

Dunvant Primary School

Gorseinon Primary School

Grange Primary School

Knelston Primary School

Llangyfelach Primary School

Mayals Primary School

Morriston Primary School

Newton Primary School

Penclawdd Primary School

Pentrechwyth Primary School

Pontlliw Primary School

St Josephs Catholic Primary School

Talycopa Primary School

Tre Uchaf Primary School

Townhill Primary School

Ysgol Gymraeg Tan-y-lan

Ysgol Gymraeg Y Cwm

Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las

Whitestone Primary School

Y.G.G Bryniago

Y.G.G. Brynymor

Y.G.G. Gellionnen

Y.G.G. Llwynderw

Y.G.G. Pontybrenin

Ysgol Gymraeg Y Login Fach

Secondary

Pentrehafod School (secondary)

Penyrheol Comprehensive School

Dylan Thomas Community School

Bishop Vaughan secondary school

Bishopston Primary School

Primary

Llanyrafon Primary School

Llantarnam Community Primary School

Pontnewydd Primary and Nursery

Greenmeadow Primary

Ysgol Gymraeg Cwmbran Primary

New Inn Primary

Blenheim Road Community Primary School

Coed Eva Primary School

Nant Celyn Primary School

Ysgol Panteg

St Davids Cwmbran Rc School

Padre Pio Rc Primary School

Ponthir Church in Wales School

Secondary

Croesyceiliog School

St. Albans R.C. High School

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Primary

Fairfield Primary School

Gladstone Primary School

Jenner Park Primary School

Llancarfan Primary School

Llanfair Primary School

Llangan Primary School

Sully Primary School

St Athan Primary School

St Illtyd Primary School

Y Bont Faen Primary School

Ysgol Pen-y-GarthYsgol Gymraeg Sant Baruc

Oak Field Primary and Nursery School

Ysgol Iolo Morganwg

Ysgol Gymraeg Gwaun Y Nat

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Dinas Powys Primary School

Ysgol Y Ddraig

Gwenfo CIW Primary School

St Brides CIW Primary School

Wick and Marcross CIW Primary

St Helen's Infant and Nursery School

Pendoylan CIW Primary SchoolSchool ratings: Yellow

St Andrew's CIW Primary School

St David's CIW School

St Joseph's RC Primary School

St Helens RC Junior School

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Secondary

St Cyres Comprehensive School

Primary

Acton Primary School

Alexandra C.P. School

All Saints V.A. School

Borderbrook School

Borras Park Junior School

Brynteg C.P. School

Bwlchgwyn School

Cefn Mawr Primary School

Eyton Primary School

Froncysyllte

Garth C.P.

Gwenfro CP. School

Hafod Y Wern C.P. School

Holt C.P. School

Madras V.A. School

Minera

Park C.P. School Clay

Pentre CIW Voluntary Controlled Primary School

Penycae C.P. School

Penygelli C.P. School

Rhosddu C.P.

Rhostyllen C.P. School

St Chad's CIW Aided School

St Giles Controlled Primary School

St Mary's CIW Primary School

St Mary's Overton

St Paul's V.A.

Victoria C.P.

Ysgol Acrefair

Ysgol Bro Alun

Ysgol Bryn Tabor

Ysgol Bodhyfryd

Ysgol Cynddelw

Ysgol Deiniol C.P.

Ysgol I.D. Hooson

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Ysgol Maes-Y-Llan

Ysgol Min Y Ddol

Ysgol Penrhyn New Broughton C.P.

Ysgol Plas Coch

Ysgol Sant Dunawd

Ysgol Tan Y Fron

Ysgol Y Waun

Ysgol Yr Hafod

Secondary

Ysgol Morgan Llwyd

Ysgol Clwedog

St Joseph's Catholic and Anglican High School

The Maelor School

Related Topics

More on this story

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites