Wales

Gostyngiad biliau ynni i 112,000 o bensiynwyr yng Nghymru

Pensiynwr yn eistedd Image copyright Getty Images
Image caption Bydd tua 112,000 o bobl yng Nghymru yn gymwys i gael y gostyngiad

Bydd mwy o bensiynwyr yng Nghymru yn cael talu llai wrth i gynllun Disgownt Cartrefi Cynnes gael ei ymestyn.

Bydd tua 112,000 yn gymwys ar gyfer y cynllun eleni, tra roedd 94,000 yn gymwys y llynedd.

Mae'r disgownt hefyd yn cael ei gynyddu o £135 i £140.

Mae'r taliadau hyn yn ychwanegol at daliadau tywydd oer a lwfans tanwydd gaeaf.

Hefyd fe allai rhai pobl o oedran gwaith sydd ar incwm isel fod yn gymwys ar gyfer y cynllun Disgownt Cartrefi Cynnes.

Cefnogaeth

Dywedodd Steve Webb, Gweinidog Pensiynau'r DU, mai'r bwriad oedd bod y cartrefi tlotaf yn cael y gefnogaeth angenrheidiol.

"Wrth i'r gaeaf agosáu ni ddylai unrhyw un fod heb gynhesrwydd oherwydd nad ydyn nhw'n gallu fforddio hyn."

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau y byddai mwy na 2 miliwn o bobl yn y Deyrnas Gyfun yn derbyn y gostyngiad, dwbl y nifer oedd yn gymwys i'w dderbyn pan gafodd y cynllun ei lansio yn 2011.