Wales

Archesgob yn arwain taith Y Groglith yn Y Barri

Dr Barry Morgan
Image caption Fe fydd Archesgob Cymru yn arwain yr orymdaith ar Y Groglith

Fe fydd Archesgob Cymru yn arwain "taith y tystion" drwy strydoedd Bro Morgannwg ddydd Gwener y Groglith.

Fe fydd y daith ddwy filltir yn arwydd o stori'r Iesu yn cario'r groes wrth i bobl o wahanol eglwysi ddod at ei gilydd.

Fe fydd digwyddiad tebyg yn Wrecsam hefyd.

Bydd Y Parchedicaf Dr Barry Morgan yn gwneud anerchiad yn y digwyddiad yn Y Barri pan fydd plwyfolion yn cario croes bren 10 troedfedd drwy'r strydoedd.

Fe fydd y daith yn cychwyn am hanner dydd yn Parade Gardens ac mae disgwyl i'r orymdaith ddod i ben am 2.15pm yn Yr Ardd goffa yn Eglwys New Jerusalem.

Bydd yr orymdaith yn oedi mewn pedwar lleoliad wrth i bobl wneud darlleniadau, gweddïo a chanu emynau.

Gŵyl y banc

"Ychydig bach o wybodaeth sydd gan bobl am yr hyn y mae'r Cristion yn ei nodi ar ddydd Gwener y Groglith," meddai'r trefnydd, Y Tad Robert Parrish o Ferthyr Dyfan, Bro Morgannwg.

Image caption Pen y daith ym Mro Morgannwg fydd Eglwys New Jerusalem

"I nifer, Gwener y Pasg yw diwrnod cyntaf penwythnos gŵyl y banc.

"Oherwydd hyn, mae'r Cristnogion yn Y Barri wedi dod at ei gilydd i rannu stori'r croeshoelio a'r atgyfodiad."

Myfyrwyr o Goleg Caerdydd a'r Fro yn Y Barri sy'n gyfrifol am y groes.

Yn Wrecsam, mudiad Cytûn, sydd wedi trefnu'r digwyddiad a fydd yn cychwyn y tu allan i Eglwys y Drindod yn Ffordd y Brenin am 10.45am.

Bydd 'na oedi i wneud darlleniadau at ati y tu allan i Amgueddfa Wrecsam, hen adeilad Marks and Spencer, Gwesty'r Wynnstay a chanolfan siopa Dôl yr Eryrod yw pen eu taith erbyn 12.30pm.

Band Byddin Yr Iachawdwriaeth fydd yn arwain yr orymdaith.

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites