EU Referendum

Diwrnod ola ymgyrchu refferendwm yr UE

Refferendwm

Ar ddiwrnod ola'r ymgyrchu cyn y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd, bydd dwy ddadl deledu'n cael eu darlledu heno.

Bethan Rhys Roberts fydd yn cadeirio'r EU Referendum Debate ar BBC 1 Wales am 20:00, cyn i Dewi Llwyd gyflwyno rhifyn arbennig o Pawb a'i Farn ar S4C am 21:30

Bydd y ddwy raglen yn cynnwys panel sy'n cynrychioli'r ymgyrchoedd i aros a gadael yr Undeb Ewropeaidd a chynulleidfa o bobl o bob cwr o'r wlad.

Yn y cyfamser, mae ymgyrchwyr dros adael yr undeb wedi cyhoeddi llythyr yn galw am bleidlais Brexit sydd wedi ei arwyddo gan 62 o gwmniau bach Cymreig.

Wrth baratoi i ymweld â busnesau yn Llanelwy yn Sir Dinbych, dywedodd arweinydd Tŷ'r Cyffredin, Chris Grayling y byddai gadael yr undeb yn rhyddhau cwmniau bach o gyfyngiadau rheoliadau'r UE.

"Yn anffodus, er bod pob cwmni'n talu at aelodaeth yr UE, y cwmniau lleiaf - sydd, y rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn allforio o fewn yr UE - sy'n dioddef waetha, heb elwa o fuddiannau'r aelodaeth," dywedodd.

Mae disgwyl i Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns - sy'n ymgyrchu dros aros o fewn yr undeb - hefyd ymweld â chwmnïau yn y gogledd, gan gynnwys safle Toyota yn Sir y Fflint.

Mae e'n dadlau fod yr undeb yn allweddol i ddyfodol busnesau: "Byddaf yn pwysleisio'r neges ar draws y gogledd fod angen aros o fewn y farchnad sengl, sy'n cefnogi 100,000 o swyddi yng Nghymru.

"Bydd pleidlais aros yn sicrhau mynediad i farchnad o 500 miliwn o bobl, ein partner masnachu mwyaf."