Fishing industry

  1. Ydy pysgota cimychiaid yn gallu bod yn gynaliadwy?

    Video content

    Video caption: Dysga sut mae’r ‘potiwr’ Brett Garner yn diogelu cimychiaid Cymru ar gyfer y dyfodol.