Dyma ganllaw ar safbwyntiau`r pleidiau gwleidyddol ar y pynciau allweddol ac fe fydd yn cael ei ddiweddaru wrth i bob maniffesto gael ei lansio.
Darllenwch ragor yn ein methodoleg

Cenhedloedd

  • Cym

Mae`r cynnwys hwn ar gael yn y Gymraeg

This content is available in English

Mae`r pwnc wedi ei ddatganoli neu rhannol ddatganoli ac fe gynhelir Etholiadau`r Cynulliad yn 2016

Mae`n ymddangos bod yna broblem gyda`r cynnwys ar gyfer y pwnc i chi wedi ei ddewis, ceisiwch ddewis pwnc arall. Os yw`r broblem yn parhau gwiriwch eich cysylltiad rhyngrwyd a cheisio eto
Mae`n ymddangos bod yna broblem gyda`r cynnwys ar gyfer y blaid i chi wedi ei dewis, ceisiwch ddewis plaid arall. Os yw`r broblem yn parhau gwiriwch eich cysylltiad rhyngrwyd a cheisio eto

Mae fersiwn Gymraeg o`r canllawiau ar gael hefyd:

An English language version of this guide is also available