Mae hwn yn gyfrifiannell rhyngweithiol sy'n ceisio'ch paru â'r gamp sydd efallai fwyaf addas i chi. Er mwyn llwytho'r cyfrifiannell, galluogwch eich JavaScript ac adnewyddu'r dudalen.

Marciwch eich doniau chwaraeon ar raddfa 1-10

1. Taldra: Ydych chi'n dal neu'n fyr?

Rwy'n fyr iawn Rwy'n fyr Rhywle yn y canol Rwy'n dal Rwy'n dal iawn

Rydyn ni'n gofyn gan fod taldra'n ffactor arwyddocaol wrth geisio rhagweld eich gallu mewn rhai campau

2. Gallu i oddef poen: Ydych chi'n sgrechian pan rydych chi'n taro un o fodiau eich traed?

Rwy'n sgrechian llawer Rwy'n gwichian Rhywle yn y canol Gallaf oddef llawer Rwy'n chwerthin yn wyneb poen

Mewn nifer o gampau, mae'r gallu i oddef ac ymdopi â phoen yn bwysig. I ba raddau gallwch chi oddef poen?

3. Pŵer: Ydych chi'n fwy fel rhinoseros neu gath fach?

Mor fflwfflyd â chath fach Ychydig fel cath fach Rhywle yn y canol Ychydig fel rhinoseros Ceisiwch fy rhwystro!

Mae pŵer yn cynrychioli'ch gallu mwyaf i wneud gwaith corfforol ar raddfa uchel o gychwyn stond

4. Natur ymosodol: Tasech chi'n gyrri, pa mor sbeislyd fasech chi?

Ddim yn sbeislyd iawn - mae korma'n ormod i mi Ychydig yn sbeislyd - tikka massala Rywle yn y canol - rogan josh Eithaf poeth - Jalfrezi Crasboeth - vindaloo yn bendant

Mae athletwyr ymosodol yn cymryd yr awenau ac yn gwthio'u hunain. Ydych chi'n gystadleuydd ymosodol?

5. Ymwybyddiaeth o'r corff: Dwy droed chwith neu osgo perffaith?

Rwy'n baglu dros fy nhraed hun Rwy' braidd yn drwsgl Rhywle yn y canol Rwy'n eithaf cyson Fi yw'r model o osgo perffaith

Mae athletwyr yn ymwybodol iawn o'u cyrff, yn gallu adnabod newidiadau bychan i'w cyrff ac yn sylwi ar fanylion eu symudiadau.

6. Cyfathrebu: Ydych chi'n dawel neu'n glebryn/glebren?

Yn dawel fel llygoden Rwy'n dewis fy ngeiriau'n ofalus Rhywle yn y canol Rwy'n dipyn o glebryn/glebren Rwy'n siarad drwy'r amser

Mae cyfathrebu'n golygu cyfnewid gwybodaeth mewn modd ystyrlon ac mae'n hanfodol i sicrhau llwyddiant mewn nifer o gampau

7. Cyd-symudiad: Ydych chi'n dal mwy o beli nag ydych chi'n eu gollwng?

Rwy'n methu dal annwyd Yn fodiau i gyd Rhywle yn y canol Does dim llawer yn mynd heibio i mi Dwi'n dal popeth

Dyma'r gallu i weld gwrthrych neu wrthwynebydd a sicrhau bod gwahanol rannau o'r corff yn cyd-symud yn effeithiol wrth ymateb

8. Ffocws: Ydych chi'n benchwiban neu allwch chi ganolbwyntio fel laser?

Beth oedd y cwestiwn? Ychydig yn anghofus Rhywle yn y canol Rydw i'n hoffi gorffen y dasg gerbron Ffocws yw fy enw canol

Gall yr athletwyr gorau ganolbwyntio ar un peth ar y tro a gwneud yn union beth maen nhw'n ei feddwl. Ydych chi'n dda am ganolbwyntio?

9. Braster y corff: Ydych chi'n bizza tenau a chrimp neu'n bizza crwst-wedi-stwffio, gyda chaws ychwanegol?

Tenau iawn Rwy'n eithaf tenau Rhywle yn y canol Gallwn golli bach o bwysau Rwy'n rhy drwm

Mae màs y corff yn ffactor arwyddocaol mewn nifer o gampau ond nid pob un. Byddai gwybod màs eich corff yn eich cynorthwyo i ffeindio'r gamp fwyaf addas

10. Ymddiriedaeth: Ydych chi'n flaidd unig neu'n hoffi gweithio gyda'r haid?

Blaidd unig Mae'n well gen i fod ar fy mhen fy hun Rwy'n gweithio'n hapus ar fy mhen fy hun neu mewn tîm Mae'n well gen i fod gydag eraill Rwy'n ffynnu ynghanol haid

Mewn chwaraeon, ymddiriedaeth yw bod â'r hyder y bydd eich cyd-chwaraewyr neu hyfforddwr yn gwneud yr hyn a ddisgwylir.

11. Dycnwch: Ydych chi'n debycach i grwban neu ysgyfarnog?

Wedi ymlâdd eisoes Rwy'n blino'n eitha' cyflym Rhywle yn y canol Gallaf barhau am gyfnod Rwy'n cadw i fynd... a mynd

Dycnwch yw'r gallu i gadw i fynd yn gorfforol, heb ostwng safonau, am gyfnod hir o amser

12: Ydych chi'n symud yn fwy fel cath neu fel diogyn (sloth)?

Fel diogyn gan fwyaf Mae'n cymryd tipyn o amser i mi gyflymu Rhywle yn y canol Rwy'n gyflym oddi ar y marc Fel cath

Pa mor gyflym allwch chi ymateb i'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas a newid lleoliad a/neu gyfeiriad eich corff?

Beth yw eich oed?

Ystod oedrannau y rhan fwyaf o gampau Gemau'r Gymanwlad yw 20-30 oed, ond mae athletwyr tipyn hŷn yn cystadlu ar y lefelau uchaf mewn campau fel saethu a bowlio lawnt.

Canlyniadau
< Yn ôl i'r cwestiynau

Eich Proffil

Dewiswch y siart isod i weld eich canlyniadau

Ceisiwch eto